+7 (775)827-31-24 kazatkastana@mail.ru

04110100 – «Есеп және аудит» (салалары бойынша)

Біліктілік: 4S04110102 – бухгалтер

Оқу мерзімі: 

9 класс негізінде: 2 жыл 10 ай;
11 класс негізінде: 1 жыл 10 ай;
Техникалық және кәсіптік білім негізінде: 10 ай.

Мамандықтың жіктелуі

Бухгалтер – қолданыстағы заңнамаға сәйкес ұйымда бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті жүргізетін маман.

Бухгалтер қызметінің негізгі түрі – кәсіпорынның шаруашылық және қаржылық қызметінің бухгалтерлік және салықтық есебін ұйымдастыру және жүргізу, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының үнемді пайдаланылуын, кәсіпорын мүлкінің сақталуын бақылау.

Бухгалтердің маңызды кәсіби сапаларына жатады

 • математикалық қабілеттердің жоғары деңгейі;
 • алынған ақпаратты талдау, синтездеу, жалпылау қабілеті;
 • бір тақырыпқа ұзақ уақыт назарын аудару мүмкіндігі;
 • белгілі бір қызмет түрімен айналысу, сонымен қатар бір әрекет түрінен екіншісіне жылдам ауысу мүмкіндігі;
 • қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді есте сақтау қабілетінің дамуы;
 • техникалық оқыту.

Бухгалтер жақсы білу керек:

 • экономикалық теория;
 • бухгалтерлік есеп (қаржылық және басқарушылық);
 • бухгалтерлік (қаржылық) есеп беру;
 • шаруашылық қызметті талдау;
 • аудит;
 • салық салу;
 • кәсіпкерлік және коммерциялық құқық;
 • бизнесті қаржыландыру және қаржылық менеджмент;
 • коммерциялық қызмет үшін талдаудың және статистиканың сандық экономикалық-математикалық әдістері;
 • операциялық басқару және стратегия.

Бухгалтер мыналарды білуі керек: қолданыстағы заңнамаға және шаруашылық жүргізуші субъектінің экономикасын нығайту принциптеріне сәйкес тиімді есеп саясатын таңдау негізінде нақты кәсіпорын үшін бухгалтерлік есеп пен есептілікті ұйымдастырудың ұтымды жүйесін әзірлеу; шаруашылық жүргізуші субъектінің активтерінің, міндеттемелерінің және капиталының болуы мен қозғалысын есепке алу және шаруашылық-қаржылық қызмет нәтижелерін анықтау бойынша жұмыстарды орындау; негізгі шаруашылық операциялар аудитінің принциптері мен ережелерін қолдану; шаруашылық шешімдерді қабылдау және объектілердің жұмыс істеу тиімділігінің бағасын алу үшін бухгалтерлік есеп пен есеп беру ақпаратын аналитикалық өңдеу.

Түлектердің кәсіби қызмет саласы: Бухгалтер мамандығы сұранысқа ие мамандықтардың бірі болып табылады. Бұл бейіндегі мамандар кез келген меншік нысанындағы кәсіпорындардың бухгалтерияларында, ірі фирмалар мен банктерде, мемлекеттік мекемелерде экономикалық жоспарлау және талдау бөлімдерінде жұмыс істей алады.

Skip to content