+7 (775)827-31-24 kazatkastana@mail.ru

Жастар ісі жөніндегі комитет құрамы

Состав КДМ
Фотоколлаж

"ЖАС ТҰЛПАР" СО Ақмола колледжі ЖШС Жастар ісі жөніндегі комитет туралы Ереже

1. Жалпы ережелер

КДМ колледжде мемлекеттік жастар саясатын іске асыру саласындағы басқару органы болып табылады.

Комитет өз жұмысын ҚР Конституциясы, «Білім туралы» Заң, «мемлекеттік жастар саясаты туралы» заң аясында және оған сәйкес ұйымдастырады.

Комитеттің қызмет саласына колледждің студент жастарымен жұмыс кіреді. Ол өзінің практикалық жұмысын тікелей директордың тәрбие замест жөніндегі орынбасарының басшылығымен жүзеге асырады.

2. Комитет жұмысының бағыттары

Колледждің жастар комит жөніндегі комитетінің негізгі міндеттері:

 • Жастар саясатын жүзеге асыру және оны жан-жақты іске асыру бойынша шаралар әзірлеу;
 • Колледжде оқу және тәрбие процесін ұйымдастыруға және жетілдіруге қатысу;
 • Студенттік ұжымдарда шығармашылық, өзара көмек, оқуға саналы көзқарасты қалыптастыру, студенттердің оқу еңбегін ынталандыру;
 • Ұйымдарға қатысу және олимпиадалар, конкурстар өткізу кезінде жәрдем көрсету;
 • Жатақхана бөлмесінің лушиясына, топ лушиясына байқаулар, конкурстар ұйымдастыруға қатысу;
 • Студенттік жастардың кейбір әлеуметтік-тұрмыстық мәселелерін оның қызметі шеңберінде шешуге қатысу;
 • Колледж жастары порблының практикалық және өзекті шешіміне қатысты жоғары тұрған инстанциялармен, директормен, директордың орынбасарларымен, бөлімше меңгерушілерімен өзара іс-қимыл жасау;
 • Студент жастармен жұмыс істеудің озық тәжірибесін зерделейді, жинақтайды және таратады, өз қызметінің стилін, нысандары мен әдістерін жетілдіреді;
 • Жастардың кәсіпкерлік қызметінің ұжымдық және жеке нысандарын қолдайды және дамытады;
 • Колледж директорының іс-шараларын, шешімдері мен өкімдерін орындамағаны үшін дербес жауапты болады;
 • Жосықсыз жұмыс істегені, осы Ереженің бөлімдерін бұзғаны үшін жүктелген міндеттерді орындаудан босатылады;
3. Комитет құрылымы

Йолодеж колледжінің істер комитеті мыналардан тұрады:

 • Ждм төрағасы;
 • «Жас тұлпар»СО Президенті;
 • Жатақхананың студенттік кеңесінің төрағасы;
 • «Студенттерді құқықтық және әлеуметтік қорғау» департаменті
 • «Спорт және салауатты өмір салты» департаменті;
 • «Оқу жұмысы»департаменті;
 • «Демалыс және ойын-сауық» департаменті;
 • «Жас тұлпар» ЖКМ редакциясы.
4. Комитеттің өкілеттіктері

Колледждің жастар комит жөніндегі комитетіне құқық берілді:

 • Қарауға өз отырыстарында қатысты барлық мәселелерді студенттік молмдежи, жас оқытушылар, Колледж (үлгерім, сабаққа қатысу, өткізу, мәдени, қоғамдық, ғылыми және спорттық іс-шаралар, тәрбие жұмысын жандандыру, жастар қызметі, жатақханада жұмыс, қалалық, республикалық, жоғары оқу орындары аралық іс-шараларға көмек шешуде әлеуметтік мәселелері);
 • Өз отырыстарында жастар орг жөніндегі оргондар басшыларын, жатақхананың студенттік кеңесін, жұмыс туралы Студенттік активті тыңдау;
 • студенттік кеңестер мен департаменттердің баяндамаларын тыңдау және бекіту;
 • колледжде өткізілетін Жастар саясаты мәселелері жөніндегі жиналыстардың, кеңестердің жұмысына белгіленген тәртіппен қатысу;
 •  қызметтік міндеттерін орындау кезінде Комитет төрағасы колледж директорының алдынан қойылған құқықтарды пайдаланады;
 • Колледж ЖКМ өз құзыретіне жататын мәселелер бойынша Қаулы және әдістемелік ұсынымдар шығаруға құқылы. Төраға өзінің ішкі қызметінде қажет болған жағдайда Комитет бойынша өкімдер шығара алады.
5. Комитет жұмысын ұйымдастыру

Колледждің ЖКМ өз қызметін нақты ұйымдастырады, атап айтқанда:

 • Жоғары тұрған инстанцияларда оқу жылына, семестрге арналған жұмыс және іс-шаралар жоспарларын, атқарылған жұмыс және бір жыл немесе семестр үшін өткізілген іс-шаралар туралы есептерді жасайды және бекітеді;
 • Комитеттер кеңесі мен департаменттердің отырыстарын тұрақты түрде өткізеді;
 • Қандай да бір іс-шараларды немесе жоғары тұрған сатылардың шешімдерін өткізуге, бұзуға, орындамауға толық және дербес жауапты болады;
 • Жастар саясаты мәселелерінің барлық спектрі бойынша тұрақты негізде жан-жақты жұмыс жүргізеді;
6. Колледж комитеті төрағасының функционалдық міндеттері мен жауапкершілігі

Төраға Комитетке жүктелген міндеттерді орындауға және оның функцияларын жүзеге асыруға жауапты болады;

 • Комитет мүшелері арасында міндеттерді бөледі және олардың қызметін үйлестіреді;
 • «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» ҚР Заңында жазылған құқықтардың сақталуын қамтамасыз етеді;
 • Студент жастардың құқыққа қайшы әрекеттерінің алдын алу бойынша жұмыстар жүргізеді;
 • Студенттік өзін-өзі басқаруды дамытуға, жастардың бос уақытын мазмұнды ұйымдастыруға жәрдемдеседі;
 • Жоғары тұрған органдардың шешімдерін орындау бойынша жұмысты ұйымдастырады;
 • Комитеттің жұмысын жоспарлайды;
 • Студент жастармен жұмыс істеудің озық тәжірибесін зерделейді, жинақтайды және таратады, өз қызметінің стилін, нысандары мен әдістерін жетілдіреді;
 • Жастардың кәсіпкерлік қызметінің ұжымдық және жеке нысандарын қолдайды және дамытады;
 • Колледж директорының іс-шараларын, шешімдері мен өкімдерін орындамағаны үшін дербес жауапты болады;
 • Жосықсыз жұмыс істегені, осы Ереженің бөлімдерін бұзғаны үшін жүктелген міндеттерді орындаудан босатылады.
Skip to content