+7 (775)827-31-24 kazatkastana@mail.ru

07140700 – «Темір жол көлігінде автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару»

Біліктілігі: 3W07140702 – Сигнал беру, орталықтандыру және блоктау құрылғыларына
                     техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі электрмонтер,
                     4S07140703 – Техник-электромеханик

Оқу мерзімі: 
9 класс негізінде: 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай;
11 класс негізінде: 1 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай.
Техникалық және кәсіптік білім негізінде: 10 ай.

Электрмонтер кең профильді маман болып табылады және темір жол көлігіндегі автоматика, қашықтықтан басқару және байланыс құралдарын пайдалану, техникалық қызмет көрсету, жөндеу, салу және монтаждау саласында жобалау, өндірістік және технологиялық қызметпен айналыса алады.

Электрмеханиктің кәсіби қызметінің объектілері:

 • сигнал беру, орталықтандыру және блоктау құрылғыларының электр және электр механикалық жабдықтары;
 • темір жол автоматикасының және телемеханикасының негізгі жабдықтарын монтаждау, реттеу, диагностикалау, пайдалану және жөндеу;
 • қажетті өзгерістер енгізу, персоналдың қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету.

Электрмеханиктің кәсіби қызметінің түрлері:

 • қызмет көрсетілетін құрылғылар мен жабдықтардың жақсы күйін, ақаусыз және сенімді жұмысын қамтамасыз ету;
 • технологиялық процеске сәйкес объектілердің, жабдықтардың, тораптардың, бөлшектердің, материалдардың жағдайын диагностикалау және бақылауды жүзеге асыру;
 • автоматика, телемеханика және байланыс құрылғыларын тексеру, реттеу және реттеу;
 • барлық тораптардың, бөлшектердің және схемалардың техникалық жағдайын диагностикалау және бақылау.

Электромеханик кәсіби құзыреттіліктері ие болуы керек:

 • Дербес компьютерде графикалық редакторлардың көмегімен негізгі, құрылымдық және электрлік схемаларды, жоспарларды және құрастыру инженерлік сызбаларын оқу
 • Электр тізбектерін жинап, олардың негізгі параметрлерін есептеу.
 • Қазақстан Республикасының темір жолдарын техникалық пайдалану ережелерін және басқарылатын учаскеде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша практикалық шараларды білу
 • автоматика және телемеханика станцияларының және айдау құрылғыларының конструкциясын, сұлбаларын, олардың ақаусыз жұмысын қамтамасыз ету шарттарын түсіну;
 • Технологиялық және нормативтік құжаттарды, операциялық журналдарды және басқа да нормативтік құжаттамаларды толтыру. 

Осы мамандық бойынша түлектер жұмыс істей алады:

 • монтер;
 • электромонтер;
 • механик;
 • электромеханик;
 • жоба бойынша инженер;
 • сигнал беру және байланыс дистанциясының бастығы
 • Транстелеком операторы;
 • Транстелеком механигі;
 • диспетчер;
 • Казахтелеком операторы мен механигі.
Skip to content